Pozor !!!

Sjezdovka byla ukončena a odstraněna. Bohužel tyto stránky jsou již historií.

Užitečné odkazy

teorie carvingu
teorie o snowboardu
web Batňovice
autobusové spojení
Ubytování – apartmán „EVA“

-->

Pravidla pro chování na sjezdových tratích (pravidla FIS)

1. Ohled na ostatní lyžaře. Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak,aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného.

  2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na svůj dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

  3. Volba jízdní stopy. Lyžař nebo snowboardista, přijíždějící zezadu, musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

  4. Předjíždění. Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

   5. Vjíždění a rozjíždění. Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

  6. Zastavení. Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

  7. Stoupání a sestup. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. Platí však pravidlo zákazu bezdůvodného vstupu pěších na sjezdové tratě.

  8. Respektování značek. Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

  9. Chování při úrazech. Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

  10. Povinnost prokázání se. Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.


webové stránky pro Vás připravuje Petr Samek
poslední aktualizace 27. 10. 2023